Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Информация за сключен нов договор по повторно проведена процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на интерактивен музей и информационен център в Кремиковския манастир“

На 13.12.2022 г. е сключен нов договор между Кремиковския манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ и фирма „УЕБ СЕКЮРИТИ“ ЕООД за доставка и монтаж на оборудване на интерактивен музей и информационен център в Кремиковския манастир.

Крайният срок за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е до 11.12.2023 г. Срокът включва осигуряване на оборудването, доставка и монтаж цялостното оборудване, необходимо за интерактивния музей и Информационния център.