Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Информация за сключен нов договор по проведена процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изпълнение на КРР и СМР на обект: „Кремиковският манастир – духовният център на софийската света гора”

На 11.11.2022 г. е сключен нов договор между Кремиковския манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ и „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД за извършване на строителни, монтажни, инсталационни работи (СМР) и консервационно-реставрационни работи (КРР), в Кремиковския манастир по проект „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”. Крайният срок за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е до 11.12.2023 г.