Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Информация за сключен нов договор по повторно проведена процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”

На 7.12.2022 г. е сключен нов договор между Кремиковския манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ и фирма „ХЕРАЛД“ ЕООД за „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света Гора”.


Договорът включва:
1: Доставка и монтаж на обзавеждане в Кремиковския манастир
2: Доставка и монтаж на кухненско оборудване в Кремиковския манастир.

Крайният срок за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е до 11.12.2023 г.