Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Информация за хода на проект „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”

От октомври 2023 г. Продължава реализацията на проект: „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”. Бенефициент на проекта беше Кремиковският манастир „СВ. ВМЧК. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“. Строителните работи по Северно манастирско крило с Информационен център и Манастирските работилници е в разгара си. Снимки от хода на строителството:

Информация за хода на проект „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”

От юли 2023 г. Продължават строителните работи по проект: „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”. Бенефициент на проекта беше Кремиковският манастир „СВ. ВМЧК. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“. Снимки от хода на строителството:

Информация за сключен нов договор по повторно проведена процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на интерактивен музей и информационен център в Кремиковския манастир“

На 13.12.2022 г. е сключен нов договор между Кремиковския манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ и фирма „УЕБ СЕКЮРИТИ“ ЕООД за доставка и монтаж на оборудване на интерактивен музей и информационен център в Кремиковския манастир. Крайният срок за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е до 11.12.2023 г. Срокът включва осигуряване на оборудването, доставка…

Информация за сключен нов договор по повторно проведена процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”

На 7.12.2022 г. е сключен нов договор между Кремиковския манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ и фирма „ХЕРАЛД“ ЕООД за „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света Гора”. Договорът включва:1: Доставка и монтаж на обзавеждане в Кремиковския манастир2: Доставка и монтаж на кухненско оборудване в Кремиковския…

Информация за сключен нов договор по проведена процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изпълнение на КРР и СМР на обект: „Кремиковският манастир – духовният център на софийската света гора”

На 11.11.2022 г. е сключен нов договор между Кремиковския манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ и „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД за извършване на строителни, монтажни, инсталационни работи (СМР) и консервационно-реставрационни работи (КРР), в Кремиковския манастир по проект „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”. Крайният срок за изпълнение на всички дейности по предмета на…

Информация за хода на проект „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”

На 1.08.2022 г. по искане на изпълнителите бяха прекратени договорите за изпълнение на проекта с фирмите: ДЗЗД МАНАСТИРИТЕ – договор за инженеринг; „БЕЛИТЕХ“ АД – договор за „Доставка и монтаж на оборудване на Интерактивен музей и информационен център в Кремиковския манастир“ и „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – „Доставка и монтаж на обзавеждане в Кремиковския манастир“.  За…

Mолебен за официалното стартиране на проект „Kремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”

На 14.11.2021 г. от 13.30 ч. в Кремиковския манастир „Св. Вмчк. Георги Победоносец“ се състоя молебен за официалното стартиране на проект „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”. На събитието присъстваха представители на Софийската митрополия, МРРБ, Фонд за устойчиви градове, Фонда на фондовете, Столична община, много граждани и миряни. Мероприятието завърши със символична…

Информация за сключен договор по процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”

На 11.02.2021 г. е сключен договор между Кремиковския манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ и фирма „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД за „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света Гора”. Договорът включва:  1: Доставка и монтаж на обзавеждане в Кремиковския манастир 2: Доставка и монтаж на кухненско оборудване…

Информация за сключен договор по процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на интерактивен музей и информационен център в Кремиковския манастир“

На 11.02.2021 г. е сключен договор между Кремиковския манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ и фирма „БЕЛИТЕХ“ АД  за доставка и монтаж на оборудване на интерактивен музей и информационен център в Кремиковския манастир. Крайният срок за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е до 31.05.2022 г. Срокът включва осигуряване на оборудването, доставка и монтаж…

Информация за обявена процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”

На 11.12.2020 г. в ИСУН е обявена процедурата за избор на изпълнител за „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”. Процедурата е обявена в две обособени позиции и включва следните дейности: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане в Кремиковския манастир включва Изработване,…