Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Информация за сключен договор по процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”

На 11.02.2021 г. е сключен договор между Кремиковския манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ и фирма „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД за „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света Гора”.

Договорът включва: 

1: Доставка и монтаж на обзавеждане в Кремиковския манастир

2: Доставка и монтаж на кухненско оборудване в Кремиковския манастир.

Крайният срок за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е до 31.05.2022 г.