Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Мотиви за реализация на проекта

Кремиковски манастир е разположен в южните части на Стара планина на около 3 км. от столичният кв. „Кремиковци“, в местността „Градището“. Изграден е върху скалиста тераса, от която се открива красива гледка към обширното Софийско поле и столицата. Отличното местоположение, чистата природа и непосредствената близост до столицата са предпоставка за  превръщането на манастирския комплекс в място, привлекателно за уикенд туризъм и притегателен център за духовно развитие и връщане на към вярата. 

С благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит от 2012г. ежегодно през лятото в Кремиковския манастир  се провеждат детски православни лагери. Целта им е да привлекат децата към църквата и да им покажат огромният всеобхватен свят на православната вяра, да им покажат формат на човешки взаимоотношения, основан на християнските добродетели и да ги приучат на вяра в доброто, взаимно уважение и добродетелност. Желаещите непрекъснато се увеличават и през 2018 г. бяха организирани 9 смени за около 450 деца. 

Православният лагер включва уроци по вероучение, музика, изкуство и много забавления. Православно ориентираните детски лагери се различават от светските. Външно по това, че денят започва и завършва с молитва, молитва преди храна, участие в Църковните Тайнства, запознаване със Свещеното Писание, житията на светците, беседи със свещениците. Децата идват от различни населени места на Софийската епархия и в манастира намират нови приятели, осъзнават, че компютрите не им липсват, участват в богослужението. 

Освен беседите по Вероучение децата изучават различни църковни песнопения, изписват икони, месят просфори, решават логически задачи, имат много спортни игри, различни видове ръчно творчество и естествено най-очакваната и незабравима вечер на талантите с лагерният огън. С всяка изминала година желаещите деца стават все повече. Продължителността на една смяна е 7 дни. Лагерната смяна завършва със света Литургия, на която всички участници пристъпват към най-важното Тайнство в живота на Църквата – Свето Причастие. Огромно значение има факта, че в лагера са предвидени и групи/смени/ за деца със Специални образователни потребности, което от своя страна допринася за социализацията и правилното развитие на децата.

Основният мотив за реализацията на проекта е недоброто общо състояние на сградите и необходимостта от ремонт, реставрация и консервация с цел  обновяване и съхраняване на културното наследство, да се опази чрез консервация, реставрация, реконструкция и адаптация и доразвие социализацията на недвижимата културна ценност, да се повиши привлекателността  на мястото, да се създадат материални условия за разширение на настоящите функции на манастира и превръщането му в духовен център за Софийска област, да се популяризира не само Кремиковския, но и другите манастири от Софийската Света гора, да се повиши духовната култура и развие религиозен и културно-познавателен туризъм.

На второ място, но не и по важност е необходимостта от разширяване на базата с оглед повишения интерес към религиозния туризъм у български туристи, нарастващия брой чуждестранни туристи, посещаващи София за уикенд туризъм и провеждащите се в манастира летни православни лагери за деца.

Основната цел на проект „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора” е създаването на цялостен нов туристически продукт, който да съчетае културните и духовни ценности с природните забележителности. Чрез реализацията на проекта ще се повиши привлекателността на мястото, ще се създадат материални условия за разширение на настоящите функции на манастира и превръщането му в духовен център за Софийска област, ще се популяризира не само Кремиковския, но и другите манастири от Софийската Света гора, ще се повиши духовната култура и ще се развие религиозният и културно-познавателен туризъм.