Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Информация за сключен договор по процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на интерактивен музей и информационен център в Кремиковския манастир“

На 11.02.2021 г. е сключен договор между Кремиковския манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ и фирма „БЕЛИТЕХ“ АД  за доставка и монтаж на оборудване на интерактивен музей и информационен център в Кремиковския манастир.

Крайният срок за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е до 31.05.2022 г. Срокът включва осигуряване на оборудването, доставка и монтаж цялостното оборудване, необходимо за интерактивния музей и Информационния център.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури доставката и монтажа на оборудването, предмет на поръчката в срок от 4 месеца от заявка (съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).