Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Mолебен за официалното стартиране на проект „Kремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”

На 14.11.2021 г. от 13.30 ч. в Кремиковския манастир „Св. Вмчк. Георги Победоносец“ се състоя молебен за официалното стартиране на проект „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”. На събитието присъстваха представители на Софийската митрополия, МРРБ, Фонд за устойчиви градове, Фонда на фондовете, Столична община, много граждани и миряни.

Мероприятието завърши със символична първа копка, извършена от официалните лица.

С проекта ще се популяризира не само Кремиковския, но и другите манастири от Софийската Света гора, ще се повиши духовната култура и ще се развие религиозният и културно-познавателен туризъм. По проекта ще се извършат належащи консервационно-реставрационни дейности по храма – недвижима културна ценност от национално значение, ще се изградят манастирски работилници, ново манастирско крило с информационен център и музей, в който ще бъдат експонирани археологическите разкопки, открити на север от манастира, както и нов параклис с камбанария.

Очаква се новият облик да бъде такъв:

Снимки от мероприятието: