Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Информация за хода на проект „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”

От октомври 2023 г.

Продължава реализацията на проект: „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”. Бенефициент на проекта беше Кремиковският манастир „СВ. ВМЧК. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“. Строителните работи по Северно манастирско крило с Информационен център и Манастирските работилници е в разгара си.

Снимки от хода на строителството: