Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Информация за хода на проект „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”

На 1.08.2022 г. по искане на изпълнителите бяха прекратени договорите за изпълнение на проекта с фирмите: ДЗЗД МАНАСТИРИТЕ – договор за инженеринг; „БЕЛИТЕХ“ АД – договор за „Доставка и монтаж на оборудване на Интерактивен музей и информационен център в Кремиковския манастир“ и „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД – „Доставка и монтаж на обзавеждане в Кремиковския манастир“. 

За осигуряването на изпълнението на проекта Кремиковският манастир ще проведе нови процедури за избор на изпълнител, които ще бъдат обявени в ИСУН.